R9 Wine

Vi har valgt at satse udelukkende på økologisk og biodynamisk vin.
Her er en lettere forklaring på de to begreber.


ØKOLOGI

Økologi handler i videnskabelig forstand om den gensidige påvirkning og det gensidige afhængighedsforhold i naturen mellem planter, dyr og mennesker. En forståelse for naturens kredsløb er helt central.

Betegnelsen økologisk dyrkede druer betyder, at man ikke må bruge kunstgødning, og at der ikke må sprøjtes med pesticider mod ukrudt og insekter.

Der er to grader af økologi i vinproduktion :
Vin lavet af økologisk dyrkede druer, hvor mere konventionelle metoder af og til bruges i produktionen.
Vin lavet af økologisk dyrkede druer, hvor økologiske metoder anvendes i hele produktionen.


BIODYNAMIK

I biodynamikken går man på flere plan skridt videre i forhold til økologerne. Både hvad angår idegrundlag og konkret praksis. Den internationale sammenslutning Demeter udstikker reglerne og lokale Demeter-forbund er med til at stå for kontrollen.

Biodynamisk dyrkning er også økologisk men indeholder udover en forholden sig til konkrete fysiske forhold også en åndelig dimension, der baserer sig på Rudolf Steiners antroposofi. Grundlæggende anses Jorden som en levende organisme, der skal næres af kræfter fra kosmos.

Reglerne er strammere for biodynamisk vinproduktion end for økologisk.