R9 Wine

Privacy

Når du handler via R9 Wine, skal du som minimum oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre din konkrete bestilling.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven/GDPR. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand. Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Alle informationer, som du overdrager til R9 Wine, bliver modtaget ukrypteret, mens selve den elektroniske handel krypteres symmetrisk med en 128 bits stærk kryptering. R9 Wine er dataansvarlig, og vores databaseservere er låst forsvarligt inde, teknisk sikret og i øvrigt beskyttet af moderne alarmsystemer. R9 Wine opbevarer som foreskrevet i Regnskabsloven registrerede oplysninger i 5 år ud over bogføringsåret, hvorefter de slettes.

Vores server registrer al trafik uden at registrere personlige oplysninger. Dette gøres for at vi kan optimere vores web-service der hvor brugen er størst.

Om logstatistik
Logstatistik bruges på R9 Wine. Det betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades m.m.

På R9 Wine anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.